I. Van Der Waal

  • Afwijkingen van mond en lippen kunnen variëren van benigne tot ma­ ligne aandoeningen. De meeste afwijkingen beperken zich tot de mond­ holte. Er zijn echter ook afwijkingen die gepaard gaan met of worden gevolgd door huid afwijkingen. Ten slotte zijn er mondafwijkingen die voorkomen bij of het gevolg zijn van een algemeen lijden of van het ge­ bruik van medicijnen. Zorgvuldige inspectie van de mond vereist een goede lichtbron. Daar­ naast is een ontspannen zittende patiënt van essentieel belang. Het hoofd moet goed gesteund worden, bij voorkeur met behulp van een aan de stoel bevestigde hoofdsteun. Partiële of volledige gebitsprothe­ ses moeten worden uitgenomen. Bij het onderzoek kan het best gebruik worden gemaakt van een houten of metalen spatel, waarmee de wangen en lippen opzij kunnen worden gehouden (afb. 1. 1). Om een goed onder­ zoek van de tong te kunnen uitvoeren, moet de patiënt worden gevraagd de tong uit te steken. De onderzoeker kan met behulp van een gaasje de tongpunt vasthouden, waarna de patiënt wordt gevraagd de tong te ont­ spannen (afb. 1. 2). Op deze wijze kunnen de tongrug en de tongranden en ten dele ook de mondbodem goed worden geïnspecteerd en gepal­ peerd. Het gaat bij het onderzoek zowel om het bekijken als om zorgvuldige palpatie van een afwijking. Het routinematig dragen van onderzoeks­ handschoenen is daarbij inmiddels gemeengoed geworden. Palpatie van de mondbodem moet bij voorkeur bimanueel geschieden (afb. 1.

  • Het werkterrein van de kaakchirurg bevindt zich op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Hierdoor is er sprake van een nauwe samenwerking met uiteenlopende specialisten, zoals de tandarts, de huisarts, de orthodontist, de keel- neus- en oorarts, de huidarts en de plastisch chirurg. In het onderwijs aan studenten tandheelkunde wordt altijd ruim besteed aan afwijkingen en aandoeningen op het gebied van mondziekten en kaakchirurgie. Het is voor de tandarts-algemeen practicus belangrijk zijn kennis op dit gebied bij te houden. In Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie beschrijven de deskundige auteurs uitgebreid de meest voorkomende problemen waarmee de tandarts kan worden geconfronteerd. Er wordt ruim aandacht besteed aan anamnese, speciaal onderzoek en diagnostiek. Daarnaast worden chirurgische behandelingen van uiteenlopende verworven en aangeboren afwijkingen behandeld. Denk hierbij aan afwijkingen die verband houden met trauma's van het gebit en aangezichtsskelet, aandoeningen van het kaakbot, het kaakgewricht en sinus maxillaris, de hals, de speekselklieren en het mondslijmvlies, groei- en ontwikkelingsstoornissen van het gelaat, tumoren in het gelaat, dermatologie, implantologie en slaapgerelateerde stoornissen. Deels kunnen deze aandoeningen in de algemene praktijk worden behandeld en deels betreft het behandelingen van meer specialistische aard. Voor de algemeen practicus is het relevant van de laatste specialistische behandelmethoden op de hoogte te zijn in verband met voorlichting aan de patiënt en noodzakelijke tandheelkundige vervolgbehandelingen.

empty