Philip Scheltens

  • Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie.
    In de eerste vier hoofdstukken: de diagnostiek, de symptomen en de medicamenteuze behandeling van de aandoening en de non-medicamenteuze behandeling.Vervolgens beschrijven vier hoofdstukken heel concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: -     basiszorg, -     omgevingsstrategieën in de verschillende stadia van dementie, -     activeringsstrategieën, -     reactivering met en zonder technologische hulpmiddelen.Tenslotte komen in tien hoofdstukken alle mogelijke vormen van begeleiding aan de orde om te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven. De persoon met dementie moet alle steun krijgen bij het vinden van steeds een andere balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid:- wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? - hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden?- wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden?-      wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?

  • This up-to-date, superbly illustrated book is a practical guide to the effective use of neuroimaging in the patient with cognitive decline. It sets out the key clinical and imaging features of the various causes of dementia and directs the reader from clinical presentation to neuroimaging and on to an accurate diagnosis whenever possible.  After an introductory chapter on the clinical background, the available "toolbox" of structural and functional neuroimaging techniques is reviewed in detail, including CT, MRI and advanced MR techniques, SPECT and PET, and image analysis methods. The imaging findings in normal ageing are then discussed, followed by a series of chapters that carefully present and analyze the key findings in patients with dementias. Throughout, a practical approach is adopted, geared specifically to the needs of clinicians (neurologists, radiologists, psychiatrists, geriatricians) working in the field of dementia, for whom this book will prove an invaluable resource.

empty